Artumo su Dievu ieškojimo vakarą vedė muzikos prodiuseris ir kompozitorius Andrius Ivanauskas bei jo žmona, muzikė ir dirigentė Elžbieta Ivanauskienė

„<...> Jėzau, ačiū Tau, už tai, kad ten, Getsemanės sode, Tu nepalūžai. Tu nuėjai iki galo. Jėzau, mes visą amžinybę būsim Tau dėkingi. Jėzau, mes iki galo net nesuvokiame, ką Tu padarei dėl mūsų, dėl kiekvieno iš mūsų! Bet mes be galo dėkingi Tau už tai, kad Tu davei mums troškimą prieiti prie Tavęs, priimti Gerąją Naujieną. Tu davei mums impulsą, kad mes pasakytume „Taip". Mes to nenusipelnėme, nei vienas iš mūsų. Mes to neužsidirbom. Jėzau, ačiū Tau. Ačiū Tau už tai, kad Tu pavadinai mus vardu. Už tai, kad mes esam Tavo avys. Mes esam Tavo tauta. Mes tikime Tavo Žodžiu. Parašyta, kad ten kur du trys yra susirinkę Tavo vardu, Tu ten pat ateini, Tu ten būni. Jėzau, mes kviečiame, ateik, ir būk tarp mūsų šį vakarą. Mes norim šlovinti tave. Mes norime garbinti Tave ir nusilenkti Tau dvasioj ir tiesoj. Jėzau, būk tarp mūsų. Išklausyk mūsų maldą, prisiliesk prie mūsų širdžių, paguosk mus, pripildyk mus savo džiaugsmu. Ateik su savo ramybe, kaip kadaise atėjai pas mokinius ir sakei: „ramybė jums". Tu visada ateini su ramybe. Jėzau, ačiū Tau. <...>".

Tokia malda Andrius Ivanauskas pradėjo Artumo ieškojimo su Dievu vakarą "Gerosios Naujienos" bendruomenėje. Įsisukę į nenumaldomą pasaulio lėkimą, šeštadienio vakarą sustojome nusiraminti ir „pasėdėti prie Jėzaus kojų".

 

 

Video

Renginio galerija

Ankstesnis įrašas
Sekantis įrašas