Monikinystės kursas "Menas gyventi krikščioniškai" nuo rugsėjo 13 d.

 

Kiek laiko truks mokinystės kursas „Menas gyventi krikščioniškai“?

1 dalis - 13 savaičių (baigsime prieš Kalėdas)

2 dalis taip pat 13 savaičių (pradėsime sausio mėn. ir baigsime prieš Velykas)

 

Įžanginis susitikimas:

Rugsėjo 13 d.,  14 val. bendruomenėje (Neries krantinė 16, 2 aukštas)

 

Mokinystės apibrėžimas:

„Mokinystė yra pastovus krikščionio pasišventimas Kristaus asmeniui ir Jo mokymui!“

 

Kas yra „Menas gyventi krikščioniškai“?

Tai yra šešių mėnesių intensyvus kursas, norintiems tapti Jėzaus mokiniais.

 

Kokie yra kurso tikslai?

 1. Mokytis iš Kristaus ir praktiškai pritaikyti Jo tiesas, kad taptume geresni Kristaus sekėjai.
 2. Atrasti gilų džiaugsmą Kristaus pažinime ir sekime Juo.
 3. Skatinti prisiimti atsakomybę už Evangelijos skleidimą ir išmokti kitus palydėti pas Kristų.
 4. Skatinti aktyviai įsitraukti į tarnavimą savo bažnyčioje.

 

Kurso struktūra

 • 2 val. trukmės susitikimai kas savaitę.
 • Dalyviams bus užduodami namų darbai, kuriuos jie turės atlikti iki kito susitikimo.
 • Kiekviename susirinkime bus daromas praėjusios savaitės užduočių aptarimas. Dalinsimės savo įspūdžiais ir patyrimais.
 • Dalyviai bus apmokyti ir gaus instrukcijas ateinančios savaitės užduotims.

 

Sąlygos, norint dalyvauti kurse „Menas gyventi krikščioniškai“

 • Būti atgimusiu krikščionimi.
 • Aktyviai dalyvauti susitikimuose.
 • Būti atsakingu ir atlikti paskirtas užduotis.
 • Būti draugišku su grupės nariais ir kartu siekti gyventi pagal Biblines tiesas.

 

Kokią naudą man atneš „Menas gyventi krikščioniškai“?

 • Nuolankumą ir pasirengimą tarnauti.
 • Priklausomybę nuo Dievo.
 • Meilę kitiems žmonėms, ypač netikintiems.
 • Pasitikėjimą (savimi ir Dievu).
 • Gilesnį Dievo pažinimą ir gebėjimą atpažinti Jo vedimą.
 • Troškimą tarnauti Dievui ir žmonėms.
 • Norą skelbti Evangeliją netikintiems.
 • Gilesnį gyvenimą tikėjime.
 • Ištikimybę ir ryžtingumą.
 • Dėkingumą Dievui už Jo veikimą per savo bažnyčią.
 • Bendravimą grupėje ir šeimoje.
 • Turtingesnį maldos gyvenimą.

 

Kurso kaina:

1 dalis – 10 €

2 dalis – 10 €

 

Pirmas susitikimas bus Rugsėjo 13 d. , 14 val. „Gerosios naujienos“ bendruomenėje.

Dėl informacijos ir registravimo skambinkite Edžiui +37068585603.

 

Ankstesnis įrašas