Šių metų Padėkos šventės pavadinimas „Jo meilė skatina dėkoti“ kilo iš 136 psalmės, kurioje matome, kad pagrindinė priežastis dėkoti – tai ištikimoji, gailestingoji Dievo meilė mums. Skaitome, kaip Dievas parodė savo ištikimąją meilę kurdamas pasaulį ir gelbėdamas bei vesdamas savo tautą. Matydami Dievo meilę Jo veiksmuose, esame skatinami dėkoti. Todėl per liudijimus prisiminsime Dievo darbus mūsų gyvenime: kad Jis mums yra davęs kūrybingumo dovaną, kad padeda sunkumuose, atgaivina tikėjimą, išvaduoja iš gėdos. Galiausiai dėkodami švęsime Atminimo Vakarienę, kuri yra Dievo meilės mums kulminacija. Juk Jėzus mirdamas „parodė savo meilę iki galo“ (Jn 13, 1).

O kur tu matai ištikimąją Dievo meilę savo gyvenime? Ateik ir dėkok kartu.

Ankstesnis Renginys
Sekantis Renginys