Veikla - Senjorų susitikimai „Naudingas Kristui"

Senjorų susitikimai „Naudingas Kristui" kviečia susitikti kartą per mėnesį. Susitikimų tikslas - bendrauti, kartu stiprintis dvasiškai ir savo darbais nešti garbę Dievui. 

Kartą metuose bendruomenė organizuoja senjorų popietes, kurių tikslas - suburti tikinčius senjorus ir jų draugus pasistiprinti dvasiškai, pabendrauti ir pasidrąsinti, jog net ir esant brandžiame amžiuje, kiekvienas yra be galo mylimas ir reikalingas Dievui. Senjorai yra ypatinga tikinčiųjų grupė, įgalinta tarnauti Viešpačiui su didele išmintimi iš gyvenimiškos patirties ir nemažesniu užsidegimu.

 

„Naudingas Kristui" susitikimų koordinatorė Inga Dobilienė (Tel.: +370 605 88384).

 

Galerija